Home

Institucije na projektu

 

Mašinski Fakultet u Kragujevcu- Nosilac projekta

Medicinski fakultet u Kragujevcu

Prirodnomatematički Fakultet u Kragujevcu

Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Tehnički fakultet u Čačku

Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu

Fakultet Informacionih Tehnologija

Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi a.d. u Beogradu

Medicinski fakultet u Beogradu

Stomatološki Fakultet u Beogradu

Mašinski fakultet u Nišu

Medicinski fakultet u Nišu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu